Deutsch
English
Svenska
Dansk
Norsk
Русский
Polski

Forlaget

Ansvar for innhold

H. von Hellms
Haidkamp 97
25421 Pinneberg, Tyskland
e-mail: info(at)vonhellms.de
UST. IDNr: 134525717
HRA 2075 Pinneberg
Komplementärin: von Hellms Verwaltungsgesellschaft mbH
HRB 527 Pinneberg
ledelse: Kurt Pein, Jan Hendrik Pein

Forlaget

Konsept, Utforming & Programmering:


daus:konzept GmbH
Reklame- og designagenturi i Nord.
www.dauskonzept.de
Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon bare med skriftlig tillatelse, Webdesign samt alle tekster, fotografier og bidrag som kommer ut hos eksportplanteskolen H. von Hellms er det copyright på.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)


Ansvar for innhold


Som tjenesteyter er vi i henhold til § 7 avsn..1 TMG ansvarlige for eget innhold på disse sidene etter allmenne lover. Etter §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteyter imidlertid ikke forpliktet til å kontrollere formidlet eller lagret informasjon fra andre eller til å undersøke om det foreligger omstendigheter som henviser til illelegal virksomhet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre bruken av informasjon i henhold til gjeldende lover berøres ikke av dette. Et eventuelt ansvar i så måte er imidlertid først mulig fra det tidspunkt. Da man kjenner til en slik konkret lovovertredelse. Når vi blir kjent med tilsvarende lovovertredelser, vil vi straks fjerne dette innholdet.

Ansvar for lenker


Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne hjemmesider fra tredje. Vi har ingen innflytelse på dette innholdet. Derfor kan vi heller ikke overta noen garanti for dette innholdet fra tredje. De som tilbyr eller driver sidene som det er lenker til er selv ansvarlige for innholdet på vedkommende sider. De sidene som det er oppført lenker til ble kontrollert med henblikk på mulige lovovertredelser på det tidspunkt da lenkene ble oppført. Lovstridig innhold var ikke merkbart på det tidspunkt da lenkene ble oppført. Permanent innholdsmessig kontroll av de sidene som står oppført med lenker til er imidlertid ikke rimelig uten at det foreligger konkrete holdepunkter for en lovovertredelse. Når vi blir kjent med lovovertredelser, vil vi omgående fjerne slike lenker. 

Opphavsrett


Det innhold og de verk som er å finne på disse sidene og som de som driver disse sidene har produsert er underkastet tysk opphavsrett. Mangfoldiggjøring, bearbeiding, utbredelse og en hver form for bruk utenfor opphavsrettens grenser må ha skriftlig tillatelse fra vedkommende forfatter eller produsent. Nedlastinger og kopier av disse sidene er bare tillatt til privat, ikkekommersiell bruk. Såfremt innhold på disse sidene ikke ble produsert av dem som driver sidene, overholdes opphavsretten til tredje. Spesielt markeres innhold fra tredje tilsvarende. Skulle du likevel komme over en overtredelse av opphavsretten, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette. Når vi blir kjent med lovovertredelse, vil vi omgående fjerne slikt innhold.

Erklæring om datavern


Datavern


Bruk av vår hjemmeside er i regelen mulig uten å måtte oppgi personlige data. I de tilfeller hvor man på våre sider registrerer personlige data (for eksempel navn, adresse eller e-postadresser), skjer dette, hvis mulig, alltid på frivillig basis. Disse data blir ikke gitt videre til tredje uten ditt uttrykkelige samtykke.
Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredje er ikke mulig.
Vi motsetter oss med dette uttrykkelig at tredje gjør bruk av kontaktdata som er offentliggjort i sammenheng med impressumsplikten til oversendelse av reklame og informasjonsmateriell som det ikke uttrykkelig ble bedt om. De som driver sidene forbeholder seg uttrykkelig rettslige skritt i tilfeller hvor det har blitt tilsendt reklameinformasjon f.eks. i form av spam-mailer som man ikke har bedt om.

Erklæring om datavern bruk av Google Analytics


Denne hjemmesiden benytter Google Analytics, en Webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler, som blir lagret på din datamaskin og som gjør det mulig å analysere din bruk av hjemmesiden. Informasjon som en cookie fremskaffer ang. din bruk av denne hjemmesiden overføres vanligvis til en Google server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmesiden, forkorter Google imidlertid på forhånd din IP-adresse innenfor medlemsstatene i den Europeiske Unionen og i andre medlemsstater innenfor den Europeiske Økonomiske Sone.
Bare i unntakstilfeller blir fullstendig IP-adresse overført til en Google server i USA og så forkortet der. På vegne av dem som driver denne hjemmesiden vil Google bruke disse opplysningene til å vurdere din bruk av hjemmesiden for å kunne sette sammen rapporter om aktiviteten på hjemmesiden, og for å kunne levere ytterligere serviceytelser overfor den som driver hjemmesiden i forbindelse med bruk av hjemmesiden og bruk av internett. Den IP-adressen som Google Analytics overfører fra din browser vil ikke bli knyttet sammen med andre data fra Google.
Du kan forhindre lagring av cookies ved å foreta en tilsvarende innstilling av din browserprogramvare. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke vil kunne nytte samtlige funksjoner på denne hjemmsiden i fullt omfang. Utover dette kan du forhindre at de data ( inkl. din IP-adresse) som fremskaffes ved hjelp av cookie og som beror på din bruk av hjemmesiden overføres til Google samt bearbeiding av disse data hos Google ved å laste ned og installere en browser-plugin som er å finne under følgende lenke: Installere plugin her.